MAR – MYCO-APPS.VAC (Vắc xin nhũ dầu phòng 6 bệnh viêm phổi phức hợp)

Vắc xin dành cho heo

Quy cách: 2 liều, 10 liều, 50 liều

Phòng 6 bệnh viêm phổi phức hợp: Ho suyễn viêm phổi địa phương, viêm phổi dính sườn do APP, viêm phổi đa xoang Glasser, viêm phổi hóa mủ, tụ huyết trùng Serotype A,D, liên cầu khuẩn chủng lây sang người. 

Call Now Button