MAR-HS.VAC (Vắc xin keo phèn tụ huyết trùng trâu, bò)

Vắc xin dành cho trâu, bò và bò sữa

Quy cách: 10 liều

Vắc xin phòng bệnh tụ huyết trùng cho trâu bò và bò sữa.

Call Now Button