MAR-PESUVAC ( Vắc xin nhược độc đông khô phòng bệnh dịch tả heo)

Vắc xin dành cho heo

Quy cách: 12 liều, 15 liều, 60 liều

Vắc xin nhược độc đông khô phòng bệnh dịch tả heo chủng C ổn định qua nhiều năm.

Call Now Button