MASTIS.VAC (Vắc xin nhũ dầu phòng bệnh viêm vú, soma bò sữa)

Vắc xin dành cho bò sữa

Quy cách: 10 liều, 15 liều

Vắc xin phòng bệnh viêm vú, soma bò sữa do liên cầu khuẩn Streptococcus

Call Now Button