MAR-DUVAC (Vắc xin dịch tả vịt)

Vắc xin dành cho vịt

Quy cách: 100 liều, 500 liều, 1.000 liều, 2.000 liều

Phòng bệnh dịch tả vịt.

Call Now Button