MAR-2ESAL.VAC (Vắc xin keo phèn phòng viêm ruột đa giá)

Vắc xin dành cho heo

Quy cách: 1 liều, 10 liều, 50 liều

Vắc xin keo phèn phòng 3 bệnh sưng phù đầu, phó thương hàn và viêm ruột tiêu chảy cho heo từ 3 tuần tuổi.

Call Now Button