MAR-PEST.VAC ( Vắc xin phòng bệnh dịch tả heo chủng C nuôi cấy qua tế bào)

Vắc xin dành cho heo

Quy cách: 10 liều, 15 liều, 50 liều, 100 liều

Phòng bệnh dịch tả heo chủng C, nuôi cấy qua tế bào, miễn dịch nhanh, tiêm thẳng vào ổ dịch cho heo trên 2 tuần tuổi.

Call Now Button