DIZINCOC-LA

Quy cách: 250ml

Đặc trị cầu trùng lợn con, cầu trùng ghép E.coli, viêm ruột tiêu chảy, phó thương hàn, xoắn khuẩn lỵ gây tiêu chảy phân trắng lợn con, phân nhớt vàng, viêm ruột hoại tử ở lợn con.

Call Now Button