Vắc xin đa giá phòng bệnh trên heo: Mar – apps.vac và Mar-2esal.vac

– VẮC XIN PHÒNG VIÊM PHỔI PHỨC HỢP, MỘT MŨI MAR-APPS.VAC PHÒNG 5 BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP: PHỔI DÍNH SƯỜN, VIÊM PHỔI ĐA XOANG, VIÊM PHỔI HÓA MỦ, LIÊN CẦU KHUẨN, TỤ HUYẾT TRÙNG!
– VẮC XIN PHÒNG TIÊU CHẢY ĐA GIÁ, MỘT MŨI MAR-2ESAL.VAC PHÒNG 3 BỆNH ĐƯỜNG TIÊU HÓA: E.COLI SƯNG PHÙ ĐẦU, PHÓ THƯƠNG HÀN, E.COLI VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY!

– Lịch tiêm MAR-APPS.VAC
+ Heo con: Tiêm 1ml/con lúc trên 30 ngày tuổi.
+ Heo hậu bị: Tiêm 2ml/con lúc trước phối giống 2-5 tuần.
+ Heo nái: Tiêm 2ml/con lúc heo chửa 90 ngày hoặc sau sinh 2-3 tuần.
– Lịch tiêm MAR-2ESAL.VAC
+ Heo con: Tiêm 2ml/con lúc trên 18 ngày tuổi.
+ Heo hậu bị: Tiêm 2ml/con lúc trước phối giống 2-4 tuần.
+ Heo nái: Tiêm 2ml/con lúc heo chửa 75-90 ngày hoặc sau sinh 1-4 tuần.

Related Posts
Call Now Button