Vắc xin đa giá phòng bệnh đường hô hấp trên gia cầm

+ Vắc xin đa giá MAR-ND+IB.VAC: PHÒNG HAI BỆNH NEWCASTLE VÀ VIÊM PHẾ QUẢN TRUYỀN NHIỄM Ở GIA CẦM
– LỊCH DÙNG MAR-ND+IB.VAC
+ Gia cầm: Nhỏ mũi, miệng hoặc cho uống lúc trên 3 ngày tuổi và lặp lại sau 2 tuần, gà đẻ định kỳ cho uống 2-3 tháng/lần.
* VẮC XIN ĐƠN GIÁ PHÒNG BỆNH CHO GIA CẦM
+ MAR-NEWSOTA: PHÒNG BỆNH NEWCASTLE CHỦNG LASOTA
+ MAR-AVINEW M: PHÒNG BỆNH NEWCASTLE CHỦNG GÂY BỆNH CÓ ĐỘC LỰC CAO.
– LỊCH DÙNG MAR-NEWSOTA:
+ Gia cầm: Nhỏ mũi, miệng hoặc cho uống lúc trên 3 ngày tuổi và lặp lại sau 2 tuần, gà đẻ định kỳ cho uống 2-3 tháng/lần.
– LỊCH DÙNG MAR-AVINEW M:
Dùng tiêm thẳng vào ổ dịch hoặc tiêm phòng cho gia cầm sau khi đã chủng 2-3 lần MAR-NEWSOTA hoặc ND+IB
* NGOÀI RA MARPHAVET ĐÃ SẢN XUẤT NHỮNG SẢN PHẨM VẮC XIN PHÒNG BỆNH CHO GIA CẦM KHÁC NHƯ: MAR-GUMBORO (PHÒNG BỆNH GUMBORO), MAR-FP.VAC (PHÒNG BỆNH ĐẬU GÀ), MAR-PASGI.VAC (PHÒNG BỆNH TỤ HUYẾT TRÙNG GIA CẦM).

Related Posts
Call Now Button