Tổng GĐ, Chủ tich HĐQT Trần Đức Hạnh bảo vệ luận án Tiến sĩ

Sáng ngày 17/3/2013 tại Trường Đại Nông Lâm Thái Nguyên đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trần Đức Hạnh (theo quyết định số: 1773/QĐ-ĐHTN-SĐH ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên) với đề tài: “NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA E.COLI, SALMONELLA,, CLOSTRIDIUM PREFRINGENS GÂY TIÊU CHẢY Ở LỢN TẠI 3 TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ”.Chuyên ngành: Ký sinh trùng và vi sinh vật học thú y.

Người hướng dẫn khoa học:

1. GS.TS. Nguyễn Quang Tuyên – Đại học Thái Nguyên

2. PGS.TS. Cù Hữu Phú – Viện Thú y Quốc gia

Tới dự Lễ bảo vệ luận án có đông đảo các nhà khoa học đại diện cho các lĩnh vực nghiên cứu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong toàn trường, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên Sau đại học đang học tập và nghiên cứu tại trường. Ngoài ra còn có sự tham dự cổ vũ, động viên nhiệt tình của gia đình, bạn bè người thân của NCS Trần Đức Hạnh.

Hội đồng chấm luận án gồm 07 thành viên như sau:

– PGS.TS Nguyễn Hữu Nam – Nguyên trưởng khoa thú y – Trường Đại học nông nghiệp Hà Nội – Chủ tịch Hội đồng

– PGS.TS Phùng Quốc Chướng – Viện trưởng viện thú y– Phản biện 1

– TS Hoàng Văn Năm – Nguyên quyền cục trưởng cục thú y – Phản biện 2

– TS. Trần Thị Lan Hương – Giảng viên trường Đại học nông nghiệp Hà Nội – Phản biện 3

– TS. Phạm Quang Phúc – Phó chi cục trưởng – Chi cục thú y Thái nguyên – Ủy viên Hội đồng

– TS. Phạm Đức Chương – Giảng viên trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên – Ủy viên Hội đồng

– TS. Nguyễn Quang Tính – Giảng viên trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên – Thư ký Hội đồng

PGS. TS Nguyễn Hữu Nam – Chủ tịch Hội đồng điều khiển hội đồng chấm Luận án

Dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Hữu Nam – Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS trong suốt 3 năm triển khai thực hiện đề tài, 100% thành viên hội đồng và các vị cử tọa đã thống nhất và đánh giá cao kết quả nghiên cứu học tập và những nỗ lực của NCS thông qua các chuyên đề nghiên cứu.

NCS Trần Đức Hạnh trình bày luận án trước Hội đồng

Trong 30 phút trình bày kết quả luận án, nghiên cứu sinh đã rất tự tin trình bày một cách khoa học, hệ thống, rõ ràng, mạch lạc những kết quả nghiên cứu của mình. Sau khi nghe NCS. Trần Đức Hạnh trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 Phản biện và Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về bản luận án toàn văn và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi đối với phần trình bày của NCS. Trần Đức Hạnh. NCS đã nghiêm túc tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự.

Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: “Luận án của NCS. Trần Đức Hạnh là một công trình khoa học đ­ược nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có hệ thống và logic, có tính mới và cấp thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, không trùng lặp với các nghiên cứu trước đây trên thế giới và ở Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu thường quy và hiện đại, phù hợp với mục tiêu và từng nội dung nghiên cứu của đề tài. Các số liệu nghiên cứu đều được xử lý thống kê đảm bảo độ tin cậy”.

Các kết luận khoa học cơ bản, những điểm mới, đóng góp mới của luận án:

– Tác giả lần đầu đưa ra tình hình tiêu chảy ở lợn tại 3 tỉnh Thái nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc trong các năm 2008, 2009, 2010 với số mẫu lớn thể hiện độ tin cậy cao.

– Đề tài đã xác định được vai trò gây tiêu chảy của 3 vi khuẩn E. coli, Salmonella, C.perfringens ở lợn con dưới 2 tháng tuổi là đóng góp quan trọng cho phát triển khoa học chuyên ngành.

– Tác giả đã nghiên cứu chế tạo autovaxin gồm 4 chủng E.coli và 3 chủng Samonella phòng bệnh cho kết quả khá tốt, từ kết quả thử tính mẫn cảm của vi khuẩn với kháng sinh đã đưa ra phác đồ điều trị cho kết quả tốt ở địa bàn nghiên cứu là đóng góp mới phục vụ sản xuất chăn nuôi lợn mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hội đồng đã ra quyết nghị và kết luận: Luận án “Nghiên cứu vai trò của E. coli, Salmonella, Clostridium perfringens gây tiêu chảy ở lợn tại 3 tỉnh miền núi phía Bắc và biện pháp phòng trị” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ nông nghiệp, chuyên ngành: Kí sinh trùng và vi sinh vật học thú y; Mã số: 62 64 01 04 với số phiếu tán thành là 7/7 (100%). Nghiên cứu sinh Trần Đức Hạnh xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ nông nghiệp. 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận và đề nghị cấp bằng tiến sĩ nông nghiệp cho NCS. Trần Đức Hạnh.

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên – Cơ sở đào tạo, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm – Đơn vị đào tạo, Ban chủ nhiệm và các giảng viên Khoa Chăn nuôi thú y, các nhà khoa học, đồng nghiệp, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

Vào 11h 45′ cùng ngày, buổi bảo vệ luận án đã kết thúc thành công. Hội đồng chấm Luận án tiến sĩ cấp Đại học đề nghị Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị Tiến sĩ nông nghiệp cho NCS. Trần Đức Hạnh.

Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên, Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học.

Một số hình ảnh chúc mừng NCS. Trần Đức Hạnh bảo vệ luận án thành công:

Related Posts
Call Now Button