Tập đoàn Đức Hạnh Marphavet được Cục Thú Y – Bộ Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn cấp giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất (GMP)

Ngày 29/11/2018 Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Đức Hạnh Marphavet được Cục Thú Y – Bộ Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn cấp “Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)” số: 35/18/GCN-GMP,  đạt yêu cầu “ Thực hành tốt sản xuất thuốc”, “ Thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc” và “ Thực hành tốt bảo quản thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới đối với các dây chuyền sản xuất thuốc thú y không chứa kháng sinh nhóm Beta-lactam: Dung dịch tiêm, dung dịch uống, thuốc bột để uống và các dây chuyền sản xuất thuốc thú y  chứa kháng sinh nhóm Beta-lactam: Hỗn dịch tiêm, Thuốc bột pha tiêm, Thuốc bột để uống.
Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)
Related Posts
Call Now Button