Tập đoàn Đức Hạnh Marphavet BMG tham gia Hội chợ việc làm tại Đại học Thủy Lợi

Tập đoàn Đức Hạnh Marphavet BMG tham gia Hội chợ việc làm – Kết nối cung cầu về đào tạo nhân lực diễn ra vào sáng ngày 6/12/2023 tại trường Đại học Thủy Lợi. Hội chợ do Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tổ chức, nhằm tạo không gian kết nối giữa các trường và doanh nghiệp giúp sinh viên có nhiều cơ hội lựa chọn việc làm phù hợp và phát triển kỹ năng, năng lực bản thân.

Một số hình ảnh tại Hội chợ:

Related Posts
Call Now Button