TOI + IC-THT (Vắc xin nhũ dầu phòng 2 bệnh ở vịt, ngan)

Quy cách: 100 liều, 500 liều, 1000 liều

Phòng bệnh tụ huyết trùng (FC) toi và bệnh phù đầu (IC) ở vịt, ngan

Call Now Button