TAM.VAC 3 (ND+IB+IC)

Vắc xin dành cho gà

Quy cách: 500 liều, 1000 liều

Phòng 3 bệnh cho gà đẻ và gà thịt: NEWCASTLE (ND), VIÊM PHẾ QUẢN TRUYỀN NHIỄM (IB), HỘI CHỨNG GIẢM ĐẺ (EDS)

Call Now Button