Sulfamono-tri

Hàm lượng cao 50% – Lon nhôm đẳng cấp

Sulfamonomethoxine và Trimethoprime là hóa dược liệu kết hợp kháng sinh phổ rộng đặc trị ký sinh trùng đường máu ghép E.coli, bệnh đầu đen ghép nhiễm trùng huyết, cầu trùng ghép bạch lỵ gây ỉa phân xanh, phân trắng, máu khó đông. Bệnh đầu đen, thâm tím tái mào, sưng gan thận, xuất huyết manh tràng, kén ruột. Bệnh cầu trùng ỉa ra máu tươi, phân sáp, phân lẫn máu, vàng nhớt, phân trắng nhớt. Bệnh hen CRD ghép thương hàn, viêm ruột tiêu chảy gây khô chân ở gà, vịt, cút, thỏ, ngỗng, ngan.

Call Now Button