PASGI FC + IC.VAC (Vắc xin vô hoạt nhũ dầu nhị giá)

Quy cách: 100 liều, 500 liều, 1000 liều

Phòng bệnh tụ huyết trùng (FC) toi gà vịt ngan và bệnh sổ mũi truyền nhiễm Coryza sưng phù đầu (IC).

Call Now Button