MEN BALASADO

Quy cách: 50ml, 1 lít

Xử lý ô nhiễm môi trường, khứ mùi hôi cống rãnh, bể phốt, biogas, nhà vệ sinh, mương máng sông ngòi bị ô nhiễm, cải thiện nguồn nước

Call Now Button