MARZURILCOC

Quy cách: 50ml, 100ml (vòi bơm), 250ml, 1 lít

  • Đặc trị cầu trùng lợn con, E.coli, phó thương hàn, lỵ do xoắn khuẩn gây tiêu chảy phân trắng lợn con, phân màu xi măng, phân nhớt vàng, phân sủi bọt.
  • Đặc trị cầu trùng ruột non, cầu trùng manh tràng, bệnh cầu trùng ghép, các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa ở gà, vịt, ngan, cút như: Cầu trùng ỉa ra máu tươi, phân sáp, phân lẫn mấu, phân vàng nhớt, phân trắng nhớt, phân màu gạch cua, bệnh tiêu chảy gây khô chân ở gà, vịt, ngan, cút, thỏ. Bệnh tụ huyết trùng, viêm ruột tiêu chảy, thương hàn ở gà đẻ, bạch lỵ, bệnh CRD, CCRD, Coryza (sưng phù đầu) ở ngan, gà, vịt. Sốt vẹt, sốt bỏ ăn không rõ nguyên nhân. Thuốc đặc biệt hiệu quả và an toàn đối với gà, vịt, ngan sinh sản, không ảnh hưởng đến tỷ lệ đẻ trứng.

Call Now Button