Marcoc

26.000 VND1.850.000 VND

THÀNH PHẦN 
Sulfadimidine…………………………………………………..33g
Sulfaguanidine…………………………………………………10g
Tá dược đặc biệt Vđ……………………………………….100g

Đặc trị bệnh cầu trùng ruột non, cầu trùng manh tràng gây ỉa ra máu tươi, phân sáp đỏ, phân sống, phân xanh phân trắng. Bệnh cầu trùng ghép với bệnh E.coli, ghép hồng lỵ, tụ huyết trùng, thương hàn, CRD.

Marcoc
Call Now Button