MECTIN 27

Quy cách: 5ml, 20ml, 100ml

Trị nội ngoại ký sinh trùng nhạy cảm với Ivermectin như ho thở, ho khan do giun tròn, giun phổi, chấy, rận, bọ và ve ở vật nuôi. 

Call Now Button