MAR – VGV (Vắc xin phòng bệnh viêm gan vịt, ngan)

Vắc xin dành cho vịt

Quy cách: Quy cách: 100 liều, 500 liều, 1.000 liều, 2.000 liều

Phòng bệnh viêm gan vịt, ngan trên 3 ngày tuổi. Có thể chủng lặp lại sau 2 -3 tuần.

Call Now Button