MAR-PASGI.VAC

Quy cách: 100 liều, 500 liều, 1000 liều

Phòng bệnh tụ huyết trùng (FC) trên gia cầm.

Call Now Button