MAR-ND+IB.VAC (Vắc xin phòng bệnh Newcastle, viêm phế quản truyền nhiễm)

Vắc xin dành cho gà

Quy cách: 100 liều, 500 liều, 1.000 liều, 2.000 liều

Vắc xin phòng bệnh Newcastle, viêm phế quản truyền nhiễm theo lịch khuyến cáo của nhà sản xuất cho gà trên 3 ngày tuổi và chủng lặp lại sau 2-3 tuần

Call Now Button