MAR-MYCO.VAC (Vắc xin nhũ dầu phòng viêm phổi, suyễn ở heo)

Vắc xin dành cho heo

Quy cách: 10 liều, 15 liều, 50 liều, 100 liều

Vắc xin nhũ dầu phòng viêm phổi, suyễn ở heo

 

Call Now Button