MAR-GUMBORO B (Vắc xin Gumboro chủng B có độc lực nhẹ và vừa)

Vắc xin dành cho gà

Quy cách: 100 liều, 500 liều, 1.000 liều, 2.000 liều

Vắc xin Gumboro chủng B có độc lực nhẹ và vừa phòng bệnh Gumboro cho gà lúc 8 – 10 ngày tuổi và chủng lặp lại sau 2 tuần.

Call Now Button