MAR-GUMBORO A (Vắc xin phòng bệnh Gumboro IBD Plus chủng độc lực cao)

Vắc xin dành cho gà

Quy cách: 100 liều, 500 liều, 1.000 liều, 2.000 liều

Vắc xin phòng bệnh Gumboro IBD Plus chủng độc lực cao cho gà lúc 8 – 10 ngày tuổi và chủng lặp lại sau 2 tuần.

Call Now Button