MAR-FB VAC (Vắc xin phòng bệnh đậu cho gà)

Vắc xin dành cho gà

Quy cách: 100 liều, 500 liều, 1.000 liều, 2.000 liều

Vắc xin phòng bệnh đậu, chủng màng cánh cho gà.

 

 

Call Now Button