MAR-E.COLI.VAC (Vắc xin keo phèn phòng phù đầu heo)

Vắc xin dành cho heo

Quy cách: 10 liều, 15 liều, 50 liều

Phòng bệnh sưng phù đầu do E.coli dung huyết gây viêm ruột tiêu chảy trên heo.

Call Now Button