MAR-AVINEW M (Vắc xin Newcastle chủng M )

Vắc xin dành cho gà

Quy cách: 100 liều, 500 liều, 1.000 liều, 2.000 liều

Dùng tiêm thẳng vào ổ dịch Newcastle hoặc gà đang bị Newcastle ở dạng thể ẩn. Phòng bệnh Newcastle chủng độc lực mạnh sau khi đã chủng 1-3 lần vắc xin MAR-NEWSOTA (chủng Lasota), giúp gia cầm có thời gian miễn dịch kéo dài 2-6 tháng hoặc lâu hơn nữa.

Call Now Button