Bigcoc

14.500 VND125.000 VND

Qui cách: 10ml

Thành phần
Sulfadiazine Sodium………………….. 8.335g
Trimethoprime lactate………………….1.665g
Tá dược, thảo dược, dung môi vđ…100ml

Cách dùng
Sulfadiazine và Trimethoprime là kháng sinh phổ rộng đặc trị bệnh cầu trùng, E.coli, thuong hàn, lỵ, gây phân trắng lợn con, viêm ruột hoại tử, ỉa chảy các dạng: phân trắng, phân xám, phân vàng, phân sủi bọt, ỉa ra máu tươi ở lợn, gà, vịt, ngan, bê, nghé. Sản phẩm không đắng rất tiện sử dụng.

Bigcoc
Call Now Button