5B-CE.VAC (ND+IB+EDS+FC+IC)

Vắc xin dành cho gà

Quy cách: 500 liều, 1000 liều

Phòng 5 bệnh: NEWCASTLE (ND), VIÊM PHẾ QUẢN TRUYỀN NHIỄM (IB), HỘI CHỨNG GIẢM ĐẺ (EDS), SỔ MŨI TRUYỀN NHIỄM (IC), TỤ HUYẾT TRÙNG, TOI (FC)

Call Now Button