4D-CE.VAC (ND+IB+IC+FC Pas)

Vắc xin dành cho gà

Quy cách: 500 liều, 1000 liều

Phòng 4 bệnh cho gà đẻ và gà thịt: NEWCASTLE (ND), VIÊM PHẾ QUẢN TRUYỀN NHIỄM (IB), SỔ MŨI TRUYỀN NHIỄM (IC), TỤ HUYẾT TRÙNG, TOI (FC)

Call Now Button