2ESAL.VAC NHŨ DẦU (Vắc xin nhũ dầu phòng viêm ruột đa giá)

Vắc xin dành cho heo

Quy cách: 1 liều, 10 liều, 50 liều

Vắc xin nhũ dầu phòng 3 bệnh sưng phù đầu, phó thương hàn và viêm ruột tiêu chảy cho heo từ 3 tuần tuổi.

Call Now Button