Khối thi đua Doanh nghiệp số 2 tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017

Ngày 04/01, tại trụ sở Tập đoàn Đức Hạnh BMG, Khối thi đua Doanh Nghiệp số 2 tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017, thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Khối thi đua Doanh nghiệp số 2 tỉnh Thái Nguyên được thành lập đầu năm 2017 căn cứ vào quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc kiện toàn cụm thi đua, khối thi đua trực thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Khối thi đua Doanh nghiệp số 2 gồm có 17 đơn vị thành viên, chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa với nhiều lĩnh vực ngành nghề sản xuất, kinh doanh và đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, bao gồm: “ Công ty CP Tập đoàn Đức Hạnh Marphavet ( khối trưởng); Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên; Công ty CP Xây dựng số 1 Thái Nguyên; Công ty CP XD giao thông số II; Công ty TNHH xây dựng và TM Hoàng Hải; Công ty CP XD giao thông số I; Công ty CP Quản lý & XD giao thông TN; Công ty CP Kim Sơn; Công ty liên doanh Kim loại màu Việt Bắc; Công ty TNHH MTV Mai Linh; Công ty CP Vận tải Gang thép Thái Nguyên, Công ty CP máy & thiết bị Narime; Công ty CP TM & DL Hà Lan; Công ty giấy Hoàng Văn Thụ; Công ty CP giấy xuất khẩu TN; Doanh nghiệp tư nhân Hữu Thành; Công ty CP Rượu Đức Hạnh BMG.

Trong năm qua, nhận thức rõ vai trò của công tác thi đua, khen thưởng là động lực để thúc đẩy hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ nên ngay từ đầu năm, các đơn vị trong Khối đã chủ động đề ra các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo chuyên đề; thi đua về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, xây dựng đơn vị đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, “Phòng cháy chữ cháy”, được quan tâm, triển khai thường xuyên… qua đó phát huy thế mạnh của đơn vị mình, động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động tích cực trong công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại Hội nghị, các thành viên trong khối thi đua doanh nghiệp số 2 cũng đã chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và đề xuất nhiều giải pháp khắc phục trong năm 2018.

Tại Hội nghị, các thành viên trong Khối thi đua cũng đã bỏ phiếu nhất trí bầu Công ty CP Tập đoàn Đức Hạnh BMG tiếp tục giữ vai trò Khối trưởng trong năm 2018. Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt đơn vị Khối trưởng,PGS.TS Nguyễn Quang Tuyên – Phó TGĐ Tập đoàn Đức Hạnh BMG biểu dương tinh thần tích cực của từng đơn vị thành viên trong các phong trào, nội dung thi đua riêng theo đặc điểm, nhiệm vụ của mỗi đơn vị và luôn được đổi mới, gắn với thực tiễn. Hi vọng rằng, trong những năm tiếp theo hoạt động thi đua của Khối sẽ được đẩy mạnh và thành công hơn nữa. Và đặc biệt mong muốn nhận được sự tin tưởng của các đơn vị thành viên,Tập đoàn Đức Hạnh BMG sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị Khối trưởng trong năm 2018.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp trong Khối còn tích cực tham gia, ủng hộ công tác xã hội như xây tặng nhà đại đoàn kết, trao học bổng, xây dựng nông thôn mới, ủng hộ phong trào “ Để người nghèo không bị bỏ lại phía sau”,….

Related Posts
Call Now Button