Tieng Viet English

Marfarm

SULFA-TRI @5+1
Đăng ngày 21-09-2019 02:41:56 PM
ĐẶC TRỊ KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU GHÉP HEN, BỆNH ĐẦU ĐEN, KÉN RUỘT, SƯNG GAN THẬN GHÉP CRD, BỆNH HEN GHÉP E.COLI, BẠCH LỴ, NHIỄM TRÙNG HUYẾT, CẦU TRÙNG GHÉP CORYZA, HEN GHÉP CẦU TRÙNG, VIÊM RUỘT HOẠI TỬ, TIÊU CHẢY RA MÁU TƯƠI, PHÂN TRẮNG NHỚT, KHÔ CHÂN Ở GÀ, LỢN, THỎ, GIA CẦM.

FLO-DOXY@
Đăng ngày 21-09-2019 02:38:09 PM
ĐẶC TRỊ BỆNH HEN GHÉP E.COLI, HEN GHÉP BẠCH LỴ, THƯƠNG HÀN GHÉP NHIỄM TRÙNG HUYẾT, HEN GHÉP ORT, GHÉP CORYZA SƯNG PHÙ ĐẦU, BỆNH KẾ PHÁT DO VIRUS, BỆNH CRD GHÉP TỤ HUYẾT TRÙNG, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG

Cefqui 174 - La
Đăng ngày 21-09-2019 02:32:30 PM
ĐẶC TRỊ NHIỄM TRÙNG HUYẾT, BẠCH LỴ, E.COLI BẠI HUYẾT, CO GIẬT, TỤ HUYẾT TRÙNG, BẠI LIỆT, VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY, NGÁP VÀ MỘT SỐ BỆNH GHÉP PHỨC TẠP Ở GÀ, VỊT, NGAN

CRD-MYCO PREMIX
Đăng ngày 21-09-2019 09:15:12 AM
Phòng và trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, tiêu chảy, e.coli, viêm ruột hoại tử, tụ huyết trùng, phân sáp, phân trắng nhớt, phân xanh, phân trắng. Bồi bổ cơ thể, tăng cường chuyển hóa, kích thích thèm ăn, giảm tiêu tốn thức ăn, chống còi mau lớn, bung đùi, nở mông, hồng da. Hỗ trợ điều trị bệnh truyền nhiễm.

Doxy-Colis Premix
Đăng ngày 21-09-2019 08:57:37 AM
Phòng và trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, tiêu chảy e.coli, viêm ruột hoại tử, tụ huyết trùng, phân sáp, phân trắng nhớt, phân xanh, phân trắng. Bồi bổ cơ thể, tăng cường chuyển hóa, kích thích thèm ăn, giảm tiêu tốn thức ăn, chống còi mau lớn, bung đùi, nở mông, hồng da. Hỗ trợ điều trị bệnh truyền nhiễm.

Ký sinh trùng mar Premix
Đăng ngày 21-09-2019 08:53:42 AM
Phòng và trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, tiêu chảy, e.coli, viêm ruột hoại tử, tụ huyết trùng, phân sáp, phân trắng nhớt, phân xanh, phân trắng, cầu trùng, ký sinh trùng đường máu, đầu đen, viêm khớp. Bồi bổ cơ thể, tăng cường chuyển hóa, kích thích thèm ăn, giảm tiêu tốn thức ăn, chống còi mau lớn, bung đùi, nở mông, hồng da. Hỗ trợ điều trị bệnh truyền nhiễm.

A to z mar Premix
Đăng ngày 21-09-2019 08:48:39 AM
Phòng và trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, tiêu chảy, e.coli, viêm ruột hoại tử, tụ huyết trùng, phân sáp, phân trắng nhớt, phân xanh, phân trắng, cầu trùng, ký sinh trùng đường máu, đầu đen, viêm khớp. Bồi bổ cơ thể, tăng cường chuyển hóa, kích thích thèm ăn, giảm tiêu tốn thức ăn, chống còi mau lớn, bung đùi, nở mông, hồng da. Hỗ trợ điều trị bệnh truyền nhiễm.

Neo-Tatin Premix
Đăng ngày 21-09-2019 08:41:56 AM
Phòng và trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, nấm phổi, tiêu chảy, e.coli, viêm ruột hoại tử, tụ huyết trùng, phân sáp, phân trắng nhớt, phân xanh, phân trắng. Bồi bổ cơ thể, tăng cường chuyển hóa kích thích thèm ăn, giảm tiêu tốn thức ăn, chống còi mau lớn, bung đùi, nở mông, hồng da. Hỗ trợ điều trị bệnh truyền nhiễm.

12B Cefquinom 7,5 %
Đăng ngày 21-01-2019 02:07:34 PM
Đặc trị viêm vú, viêm tử cung, hội chứng mất sữa (MMA), viêm phổi dính sườn, nhiễm trùng huyết, tụ huyết trùng, phó thương hàn, lepto, E.Coli sưng phù đầu, viêm ruột tiêu chảy, viêm não, liên cầu khuẩn, kế phát tai xanh, LMLM

Cefa 20%
Đăng ngày 21-01-2019 01:58:19 PM
Đặc trị viêm phổi, phổi dính sườn, hen suyễn, viêm vú, viêm tử cung, tụ huyết trùng, E.Coli sưng phù đầu, tiêu chảy, bệnh kế phát của LMLM và tai xanh (sốt đỏ, PRRS)

PIRIN – C
Đăng ngày 19-01-2019 09:38:59 AM
Thuốc đặc biệt hiệu quả khi điều trị bệnh trên gia súc, gia cầm bị tổn thương, xuất huyết ở tim, gan, lách, phổi, thận, ruột. Thuốc thường dùng cấp cứu gấp, bệnh nặng.

Methocin-Tri
Đăng ngày 19-01-2019 09:21:06 AM
Đặc trị ký sinh trùng đường máu ghép hen, bệnh cầu trùng ghép E.Coli, bệnh đầu đen, kén ruột, sưng gan thận ghép CRD, nhiễm trùng huyết, Coryza sưng phù đầu, Bạch lỵ, cầu trùng ruột non, manh tràng ghép tụ huyết trùng, E.coli kéo màng, viêm ruột tiêu chảy ra máu tươi, phân xanh, phân trắng nhớt, khô chân lợn, thỏ, gia cầm.

Sulfa-tri 5-1
Đăng ngày 19-01-2019 09:18:15 AM
Đặc trị ký sinh trùng đường máu ghép hen, bệnh cầu trùng ghép E.Coli, bệnh đầu đen, kén ruột, sưng gan thận ghép CRD, nhiễm trùng huyết, Coryza sưng phù đầu, Bạch lỵ, cầu trùng ruột non, manh tràng ghép tụ huyết trùng, E.coli kéo màng, viêm ruột tiêu chảy ra máu tươi, phân xanh, phân trắng nhớt, khô chân lợn, thỏ, gia cầm.

6B Flodoxy - Predni - chlo
Đăng ngày 15-01-2019 02:55:08 PM
Đặc trị bệnh hen ghép E.coli, hen ghép bạch lỵ, hen ghép nhiễm trùng huyết, hen ghép ORT, ghép coryza sưng phù đầu, Bệnh Kế phát do virus. Bệnh crd ghép tụ huyết trùng phân xanh, phân trắng. Kháng viêm, giảm đau, hạ sốt, chống stress, cấp cứu gia súc gia cầm.

9B Sulfa-tri B
Đăng ngày 15-01-2019 02:49:57 PM
Đặc trị bệnh ký sinh trùng, ghép bệnh đầu đen ghép hen, ghép cầu trùng, hen ghép E.coli, CRD ghép bạch lỵ, ghép nhiễm trùng huyết, hen ghép ORT, ghép coryza sưng phù đầu chảy nước mắt nước mũi, hen ghép tụ huyết trùng, phân xanh, phân trắng.

8B - Tylvalosin
Đăng ngày 15-01-2019 02:46:02 PM
Đặc trị bệnh hen ghép E.coli, hen ghép ký sinh trùng, ghép bệnh đầu đen, ghép cầu trùng, hen ghép bạch lỵ, hen ghép nhiễm trùng huyết, hen ghép ORT, ghép coryza sưng phù đầu, kháng virus Newcastle, PRRS... Bệnh do virus ghép hen, ghép tụ huyết trùng, phân xanh, phân trắng

Flo-doxy mix (Predni-Chlo)
Đăng ngày 15-01-2019 02:34:51 PM
Phòng và trị bệnh đường tiêu hóa, viêm phổi, phổi dính sườn, hen suyễn, lepto, tụ huyết trùng, tiêu chảy, phó thương hàn, sưng phù đầu. Bồi bổ cơ thể, tăng cường chuyển hóa, kích thích thèm ăn, giảm tiêu tốn thức ăn, chống còi mau lớn, bung đùi, nở mông, hồng da.

Florcolihen
Đăng ngày 15-01-2019 02:18:02 PM
đặc trị hen khẹc ghép tiêu chảy, hen ghép bạch lỵ, hen ghép nhiễm trùng huyết, hen ghép tụ huyết trùng, hen ghép sưng phù đầu phân xanh, phân trắng trên gà, vịt, ngan.

Cầu trùng trộn (Sulfa-Tri Mix)
Đăng ngày 14-01-2019 04:10:06 PM
Phòng và trị bệnh đường tiêu hóa, cầu trùng ghép tiêu chảy, viêm ruột hoại tử, bồi bổ cơ thể, tăng cường chuyển hóa, kích thích thèm ăn, giảm tiêu tốn thức ăn, chống còi mau lớn, bung đùi, nở mông.

Linco - Spex Mix
Đăng ngày 14-01-2019 03:52:50 PM
Phòng và trị Viêm da, viêm phổi, phổi dính sườn, hen suyễn, lepto, tụ huyết trùng, viêm ruột tiêu chảy, phó thương hàn, e.coli sưng phù đầu

Tulacin 250
Đăng ngày 14-01-2019 03:19:39 PM
Đặc trị hen suyễn viêm phổi, lepto, phó thương hàn, e.coli nhiễm trùng huyết, bệnh kế phát tai xanh, sốt đỏ, lmlm...

Bactam-La
Đăng ngày 14-01-2019 03:00:01 PM
Đặc trị viêm vú, viêm tử cung, hội chứng mất sữa (MMA), viêm phổi dính sườn, nhiễm trùng huyết, tụ huyết trùng, phó thương hàn, Lepto, E.Coli sưng phù đầu, viêm ruột tiêu chảy, viêm não, liên cầu khuẩn, kế phát tai xanh, LMLM

Cefanew-LA
Đăng ngày 11-01-2019 04:04:18 PM
Đặc trị viêm phổi, phổi dính sườn, hen suyễn, viêm vú, viêm tử cung, tụ huyết trùng, e.coli sưng phù đầu, tiêu chảy, bệnh kế phát của LMLM và tai xanh (Sốt đỏ, PRRS)

Flu-Fenicol LA
Đăng ngày 11-01-2019 03:49:49 PM
Đặc trị hen suyễn viêm màng phổi, lepto, e.coli, phó thương hàn kế phát tai xanh, LMLM hạ sốt, giảm đau, kháng viêm

Cafein-Gluco
Đăng ngày 11-01-2019 03:38:43 PM
HỒI SỨC, BÙ NƯỚC, HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH, TRỢ TIM CẤP CỨU, CHỐNG SUY HÔ HẤP

 
Thăm dò ý kiến

Hiện tại bệnh gì trên con gà khiến bạn gặp khó khăn?

Hội chứng hen ghép

Bệnh cầu trùng

Bệnh về đường tiêu hóa

Tất cả các ý kiến trên


Bộ đếm
  • Đang truy cập: 72
  • Hôm nay: 21430
  • Tháng hiện tại: 72278
  • Tổng lượt truy cập: 17053807

VIDEO MỚI

LIÊN KẾT


ban dang can tim 1 dia chi cho thue xe uy tin?