Kháng sinh tiêm cao cấp dạng huyễn dịch & dung dịch

Tulacin 250
Đăng ngày 24-03-2017 03:13:39 PM
Đặc trị hen suyễn, viêm phổi, lepto, phó thương hàn, E.coli, nhiễm trùng huyết, bệnh kế phát tai xanh, sốt đỏ, LMLM

Flu - fenicol LA
Đăng ngày 24-03-2017 03:11:56 PM
Đặc trị hen suyễn, viêm màng phổi, lepto, E.coli, phó thương hàn, kế phát tai xanh

Brom - 30
Đăng ngày 24-03-2017 03:09:55 PM
Giảm ho, long đờm, giãn thanh khí quản, cắt cơn hen khẹc, hen ghéo, chống ngạt thở ở gia súc, lợn, chó, mèo

Bactam
Đăng ngày 24-03-2017 02:29:09 PM
Đặc trị viêm ruột tiêu chảy, E.coli, viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung, lepto, nhiễm trùng kế phát các bệnh truyền nhiễm

Cef 750 (Huyễn dịch tiêm)
Đăng ngày 01-09-2016 08:58:15 AM
ĐẶC TRỊ VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, VIÊM PHỔI, TIÊU CHẢY, LEPTO, TỤ HUYẾT TRÙNG.

Tusin - La (Huyễn dịch tiêm)
Đăng ngày 01-09-2016 08:45:27 AM
Đặc trị hen suyễn, Lepto, phó thương hàn, E.coli

Cefa 20% (Huyễn dịch tiêm)
Đăng ngày 01-09-2016 08:39:00 AM
ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY, VIÊM PHỔI, KẾ PHÁT CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM DO VI KHUẨN

Marboflo new
Đăng ngày 23-06-2016 10:29:18 AM
Đặc trị viêm ruột tiêu chảy, viêm phổi, hen suyễn, viêm màng phổi, phổi dính sườn, viêm vú, viêm tử cung, nhiễm trùng huyết, E.coli, phó thương hàn ...

Cosin - 30% La
Đăng ngày 26-02-2016 09:38:58 AM
ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, HEN SUYỄN, PHỔI DÍNH SƯỜN, VIÊM KHỚP, TỤ HUYẾT TRÙNG, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, PHÓ THƯƠNG HÀN, NHIỄM TRÙNG HUYẾT, VIÊM RUỘT.

Gluco - k - c - namin
Đăng ngày 24-12-2015 02:14:29 PM
Hồi sức, hạ sốt, tiêu viêm, hỗ trợ điều tị bệnh truyền nhiễm, sốt đỏ (PRRS).

Oxytetra - LA
Đăng ngày 24-12-2015 02:00:47 PM
Đặc trị: Viêm phổi, hen suyễn gây ho thở, ho khan, lepto (bệnh nghệ), viêm vú, viêm tử cung, mất sữa, tụ huyết trùng, viêm phổi tiêu chảy, lợn con phân trắng, phân nhớt vàng, sốt bỏ ăn không rõ nguyên nhân, sốt đỏ kế phát. Bệnh tụ huyết trùng, viêm dạ dày, viêm dạ tổ ong gây chướng hơi ở trâu bò.

Marflo - LA
Đăng ngày 24-12-2015 10:32:06 AM
Tác dụng kéo dài 48 giờ. Đặc trị: Lepto, viêm phổi, hen suyễn, phó thương hàn, tụ huyết trùng, viêm khớp, viêm vú, viêm tử cung, viêm ruột tiêu chảy.

Flo - Doxy MAR
Đăng ngày 24-12-2015 10:25:36 AM
Đặc trị: Ho hen, suyễn, lepto (bệnh nghệ), viêm phổi hóa mủ, phổi dính sườn, phó thương hàn, tụ huyết trùng, hồng lỵ, E.coli sưng phù đầu, viêm ruột ỉa chảy, viêm vú, viêm tử cung, nhiễm trùng huyết. Thuốc đặc biệt hiệu quả với bệnh sốt vẹt, bỏ ăn không rõ nguyên nhân. Bệnh kế phát tai xanh, sốt đỏ (PRRS).

Cefa 20%
Đăng ngày 24-12-2015 10:16:16 AM
Đặc trị: Viêm ruột tiêu chảy, E.coli, viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung, kế phạt bệnh truyền nhiễm tai xanh (sốt đỏ, PRRS), LMLM... lợn, chó, mèo, trâu, bò.

Tusin - LA
Đăng ngày 24-12-2015 10:14:11 AM
Kháng sinh thế hệ mới. Một mũi tiêm tác dụng 360 giờ, 15 ngày. Đặc trị: Viêm phổi, hen suyễn, ho thở, viêm màng phổi, lepto (bệnh nghệ), phó thương hàn, E.coli, kế phát sốt đỏ, tai xanh (PRRS), lở mồm long móng.

Genta - Clocin
Đăng ngày 24-12-2015 10:10:44 AM
Đặc trị: Viêm ruột tiêu chảy, E.coli, viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung, kế phát bệnh truyền nhiễm tai xanh (sốt đỏ, PRRS), LMLM... lợn, chó, mèo, trâu bò.

Kháng sinh chó cao cấp - LA (Marphamox - LA)
Đăng ngày 24-12-2015 09:56:51 AM
Đặc trị: Viêm ruột, kiết lỵ, ỉa ra máu, nôn mửa, viêm xong chó mèo. Tác dụng kéo dài 36 giờ!

Cefquinom 150 LA
Đăng ngày 21-12-2015 03:01:22 PM
SP chuyên dùng cho bò sữa. Huyễn dịch tiêm tác dụng kéo dài 48 giờ!

Kana - cefa
Đăng ngày 21-12-2015 02:49:53 PM
Đặc trị: Viêm ruột tiêu chảy, E.coli, viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung, kế phát bệnh truyền nhiễm tai xanh (sốt đỏ, PRRS), LMLM... lợn, trâu, bò.

Bactam
Đăng ngày 21-12-2015 02:40:22 PM
Viêm ruột tiêu chảy, E.coli, viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung, kế phát bệnh truyền nhiễm tai xanh (sốt đỏ, PRRS), LMLM... lợn, chó, mèo, trâu, bò. Một mũi tiêm tác dụng 72 giờ!

MARFLO-LA ORT
Đăng ngày 05-04-2014 11:39:10 AM
Đặc trị bệnh ort ( do vi khuẩn Ornithobacterium rhinotracheale) trên gia cầm gây viêm phổi, viêm đường hô hấp trên, bệnh ort ghép với hen khẹc, bệnh ort ghép tụ huyết trùng, ghép thương hàn, E.coli, coryza sưng phù đầu, nhiễm trùng huyết, gây xuất huyết gan, tim, thận, thanh khí quản.

Cefquinom 150
Đăng ngày 05-04-2014 11:37:16 AM
Đặc trị bệnh ort trên gia cầm gây viêm phổi, viêm đường hô hấp trên, bệnh ort ghép với hen khẹc, bệnh ort ghép tụ huyết trùng, ghép thương hàn, E.coli, coryza sưng phù đầu, nhiễm trùng huyết, gây sưng và xuất huyết gan, tim, thận, thanh khí quản.

MARPHAMOX-COLIS LA
Đăng ngày 21-10-2013 04:01:35 PM
Đặc trị: Lepto, viêm phổi, khó thở, viêm phổi dính sườn, tụ cầu khuẩn, nhiễm khuẩn kế phát của bệnh sốt đỏ (tai xanh, PRRS), bỏ ăn không rõ nguyên nhân, hen suyễn, nhiễm trùng huyết. Bệnh viêm vú, mất sữa, MMA, viêm tử cung, viêm khớp, viêm da, tụ huyết trùng, đóng dấu. Bệnh phân trắng lợn con, phân nhớt vàng do E.coli, phó thương hàn, Clostridium, các vi khuẩn nhạy cảm với Amoxicillin và Gentamycin.

MARCETIUS NEW – LA
Đăng ngày 21-10-2013 04:00:14 PM
Đặc trị: viêm vú mất sữa, MMA. Viêm tử cung các bệnh viêm phổi, viêm phổi - màng phổi, hen suyễn, tụ huyết trùng, Phó thương hàn, đóng dấu, lepto, thối móng, nhiễm trùng ngoài da. Ecoli gây phù thũng, sưng phù đầu, viêm ruột tiêu chảy. Các vi khuẩn nhạy cảm với Ceftiofur.

MARPHAMOX – 100
Đăng ngày 21-10-2013 03:59:23 PM
Đặc trị: nhiễm khuẩn kế phát của các bệnh truyền nhiễm như: Sốt đỏ (tai xanh, PRRS), bỏ ăn không rõ nguyên nhân viêm phổi, hen suyễn, khó thở, Lepto, Phó thương hàn, tụ huyết trùng, nhiễm trùng huyết sau khi sinh. Bệnh viêm vú, mất sữa, MMA, viêm tử cung, an toàn cho nái nuôi con, viêm khớp, viêm da, đóng dấu. Thuốc đặc biệt hiệu quả với bệnh phân trắng lợn con, phân nhớt vàng do E.coli, viêm ruột hoại tử Clostridium, xoắn khuẩn lỵ...

MARPHAMOX – LA (KHANG SINH CHO CAO CAP)
Đăng ngày 21-10-2013 03:58:25 PM
Đặc trị: nhiễm khuẩn ở chó mèo gây viêm ruột, viêm dạ dày nôn mửa, sốt cao bỏ ăn lây lan nhanh, ỉa chảy, kiết lỵ, phân máu cá, ỉa ra máu tươi, viêm xoang mũi hoá mủ, nhèm mắt, viêm tử cung, viêm phổi, viêm đường tiết niệu, nhiễm trùng huyết. Thuốc đặc biệt hiệu quả với bệnh Lepto ở chó gây đi tiểu ra nước vàng, bí đái, bí ỉa. Kế phát của các bệnh do virus như viêm não, Care.

MARFLUQUINE-LA
Đăng ngày 21-10-2013 03:57:16 PM
E.coli sưng phự đầu gõy chết đột ngột, chết con to đầu đàn. Bệnh viờm ruột tiờu chảy, phõn tỏo, phõn xỏm, phõn nhớt vàng, phõn cú dịch nhầy, thối khắm, tụ huyết trựng, bệnh bạch lỵ ở gia cầm. Đặc biệt hiệu quả với hội chứng tiờu chảy và sưng phự đầu ở vật nuôi.

MARPHAMOX 140 – LA
Đăng ngày 21-10-2013 03:54:45 PM
Nhiễm khuẩn kế phát của các bệnh truyền nhiễm như: Sốt đỏ (tai xanh,PRRS), bỏ ăn không rõ nguyên nhân, viêm phổi, hen suyễn, khó thở, Lepto, phó thương hàn, tụ huyết trùng, nhiễm trùng huyết sau khi sinh. Bệnh viêm vú, mất sữa, MMA, viêm tử cung, an toàn cho nái nuôi con, viêm khớp, viêm da, đóng dấu. Thuốc đặc biệt hiệu quả với bệnh phân trắng lợn con, phân nhớt vàng do E.coli, phó thương hàn, Clostridium, xoắn khuẩn lỵ...

FLU - TETRA
Đăng ngày 21-10-2013 03:48:05 PM
Đặc trị:: viêm phổi, phổi dính sườn, hen suyễn, Lepto,viêm ruột hoại tử, tiêu chảy do E.coli, phó thương hàn, xoắn khuẩn lỵ, tụ huyết trùng, nhiễm trùng huyết, viêm tử cung, viêm dạ con, viêm vú lợn, bò sữa. Các bệnh kế phát của bệnh lở mồm long móng(LMLM), tai xanh (PRRS, sốt đỏ)…

MARTYLAN-LA
Đăng ngày 20-07-2013 04:07:50 PM
Đặc trị hen suyễn, viêm phổi, viêm đường hô hấp cấp tính và màn tính, vĩêm phổi dính sườn, viêm vú, viêm khớp, viêm khe mông. Hội chúng mất sữa truyền nhiễm cấp tính, bệnh lepto, hồng lỵ. đóng dấu. Tất cá các động vệt có vú: nhiễm trùng sau phẫu thuật.

1 2  Trang sau
 
Thăm dò ý kiến

Hiện tại bệnh gì trên con gà khiến bạn gặp khó khăn?

Hội chứng hen ghép

Bệnh cầu trùng

Bệnh về đường tiêu hóa

Tất cả các ý kiến trên


Bộ đếm
  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 4016
  • Tháng hiện tại: 76863
  • Tổng lượt truy cập: 4049380

VIDEO MỚI

LIÊN KẾT


ban dang can tim 1 dia chi cho thue xe uy tin?