MARFLUQUINE-LA
Đăng ngày 21-10-2013 Lúc 04:57'- 7800 Lượt xem

THÀNH PHẦN
Flumequine.............9000mg
Tá dược đặc biệt vđ...100ml
Công dụng:
Đặc trị:
E.coli sưng phự đầu gõy chết đột ngột, chết con to đầu đàn. Bệnh  viờm ruột tiờu chảy, phõn tỏo, phõn xỏm, phõn nhớt vàng, phõn cú dịch nhầy, thối khắm, tụ huyết trựng, bệnh bạch lỵ ở gia cầm. Đặc biệt hiệu quả với hội chứng tiờu chảy và sưng phự đầu ở vật nuôi.
Cách dùng và liều lượng:
Tiêm sâu bắp thịt dưới da
Lợn con...........1ml/7-10 kg TT/ngày
Lợn, trâu, bò...1ml/9-12 kg TT/ngày

Bệnh nặng tiêm nhắc lại sau 36-48 giờ.